Idag förser vi tillverkningsindustri med kundanpassade specialmaskiner och automationslösningar. Vi arbetar med konstruktion, bearbetning, legosvetsning, samt service och underhåll.

I nuläget vi omkring 20 anställda som alla strävar efter att ge kunden lite mer än vad han eller hon efterfrågat. Hög kompetens och gedigen yrkesstolthet är vårt signum för god kvalitet. Tillsammans med kunden tar vi fram optimala automationslösningar.

Vår historia

1993

Uppstart

I november månad startades Maskinservice i Tranemo av Greger, Johan och Jan. Vi började i liten skala, med en plan att sköta eftermarknaden för pallspikmaskiner, sköta service och underhåll samt stå för reservdelar och utrustning. Strax därefter började vi tillverka maskiner, först för pallhantering men senare även olika typer av specialmaskiner åt industrierna i vårt närområde.

2003

Flytt till nya lokaler

Vi blev trångbodda där vi höll till och 2003 flyttade vi in i nybyggda lokaler på Moavägen i Tranemo som anpassats speciellt efter våra behov.

2005

Uppköp av Darit AB

2005 stärkte vi kompetensen på konstruktionssidan med ett uppköp av Darit AB.

2010

Expansion

2010 förvärvades Adolfssons Frästeknik. I samband med förvärvet byggde vi även till lokalerna så att vi kunde samla hela verksamheten under ett och samma tak.

2014

Tillbyggnad

2014 byggde vi till ytterligare och utökade ytan för vår bearbetningsavdelning.

2018

Ny ägarkonstellation

2018 gick Jan i pension. Greger, Johan tillsammans med Stefan och Christian är nu nya ägare.

2023

2023 Ny majoritetsägare

2023 gick Weland in som majoritetsägare